title
Kohupiima valmistamine tihendatud piimast
Making curd out of concentrated milk
keywords
kohupiim
homogeniseeritud piim
laapensüüm
curds
homogenized milk
enzyme of rennet
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information