title
Auvere elektrijaama ühe tsirkulatsioonipumbaga auruturbiini energiatõhususe uuring madalate temperatuuride ajal
Study of the energy efficiency of a steam turbine with a single circulation pump during low temperatures at Auvere power plant
author
Jerkvania, Juri
supervisor
defence date
language