title
Kontrollsüsteemi välja töötamine ja implmenteerimine paindliku tootmissüsteemi näitel
Development and implementation of a control system for an FMS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information