pealkiri
Kontrollsüsteemi välja töötamine ja implmenteerimine paindliku tootmissüsteemi näitel
Development and implementation of a control system for an FMS
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information