title
Isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevad väljakutsed ja mõjud väikeettevõtete rakenduskoormusele: Eesti turundus- ja reklaamivaldkonna ettevõtete kaasus
The challenges and impacts arising from the general data protection regulation on the compliance burden of small enterprises: the case study of Estonian marketing and advertising companies
author
Õigemeel, Grete
keywords
väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
isikuandmete kaitse seadus (IKS)
rakenduskoormus
defence date
language