title
Reisilaeva Viking XPRS lipuriigi muutus ja mehitamise korraldamine
Flag state change and manning arrangements of passenger ferry
Viking XPRS
author
Liepkalns, Enely
keywords
mehitamine
manning
flag state
passenger ferry
flag states
defence date
language