title
Kombineeritud tarnete käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi ja praktika näitel
Value-added Taxation of Composite Supplies on the Example of the VAT Directive and EU practice
author
Karlson, Liina
keywords
tehing
kombineeritud tarne
kõrvaltarne
composite supply
combination supply
transaction
tax rate
supervisor
Elling, Tõnis
defence date
language