title
Inimressursi juhtimise praktikate tulemuslikkuse hindamine Äriühingus
Assessment of human resource management practices performance in the Äriühing
author
Erit, Katrin
keywords
kõrgtasemelise töösoorituse süsteemid
inimressursi juhtimise protsess
Strategic human resource management
human resource management process
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ligipääs lõputööle on piiratud 5 aastat
this thesis is available after an embargo period (5 years)