title
E-Maxima jaotuslogistika täiustamine
Improving distribution logistics of E-Maxima
author
Savitš, Anton
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information