title
Rendiauto üürilepingu tüüptingimustes esinevate leppetrahvide ja kahjunõuete vastavus võlaõigusseaduses sätestatule erinevate autorendi ettevõtete näidetel
Compliance of Contractual Penalties and Claims Used in the Standard Terms of Rental Car Agreements with the Provisions of the Law of Obligations Act with the Example of Different Car Rental Companies
author
Kalmet, Mikk
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network