pealkiri
Rendiauto üürilepingu tüüptingimustes esinevate leppetrahvide ja kahjunõuete vastavus võlaõigusseaduses sätestatule erinevate autorendi ettevõtete näidetel
Compliance of Contractual Penalties and Claims Used in the Standard Terms of Rental Car Agreements with the Provisions of the Law of Obligations Act with the Example of Different Car Rental Companies
autor
Kalmet, Mikk
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.