title
Lenduvate ühendite analüüs marineeritud kurkides
Analysis of volatile compounds in pickled cucumbers
author
Jegorova, Veera
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal