title
Pilditöötlus tunnusvektori koostamine sensori andmetest
Image processing feature extraction from sensor data
author
Koppel, Karoliina
supervisor
defence date
language