title
Rasvasisalduse ja säilitustemperatuuri mõju liivatainaküpsiste omadustele
The influence of fat content and storage temperature on the properties of shortcrust pastry cookies
author
Kruus, Kadi
keywords
katseküpsised
säilitustemperatuur
sorptsiooniisotermid
tugevus
värvus
test cookies
storage temperature
self-life
sorption isotherms
strenght
color
sensory qualities
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access