title
Koostalitlusvõime tervishoius, selle probleemid ja soovitatud lahendused. Pakutud arenduse kriteeriumid koostalitlusvõimeks ja näidisvahendite võrdlus
Healthcare Interoperability, its Problems and Suggested Solutions. Proposed Development Criteria for Interoperability and Comparison of Sample Tools
supervisor
Lamo, Yngve
Rutle, Adrian
defence date
language