pealkiri
Koostalitlusvõime tervishoius, selle probleemid ja soovitatud lahendused. Pakutud arenduse kriteeriumid koostalitlusvõimeks ja näidisvahendite võrdlus
Healthcare Interoperability, its Problems and Suggested Solutions. Proposed Development Criteria for Interoperability and Comparison of Sample Tools
juhendaja
Lamo, Yngve
Rutle, Adrian
kaitsmiskuupäev
keel