title
Pagariettevõtte tootmisprotsessi mõõtmine ja analüüsimine
Measuring and analysing the production process of a bakery
author
Pärnpuu, Merit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit