title
Unifitseeritud konduktomeetrilise puiduniiskuse mõõtemuunduri arendus
Development of the unified conductometric lumber moisture transmitter
author
Einasto, Thomas
supervisor
defence date
language