title
Soomes põhiseaduslikult kaitstud keeleliste gruppide haridusega seotud keelelised inimõigused
Educational Linguistic Human Rights of the Constitutionally Protected Linguistic Groups in Finland
author
Hirvonen, Anna Inkeri
keywords
keelelised inimõigused
keeleõigused
linguistic human rights
language rights
supervisor
defence date
language