title
Tootearenduse protseduuri väljatöötamine ja rakendamine Estover Piimatööstus OÜ näitel
The development and implementation of the product development process in Estover Piimatööstus OÜ
author
Pertelson, Birgit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit