title
Eriveohaagiste soetamise tasuvusanalüüs Transway OÜ näitel
Cost benefit analysis of buying special trailers on the example of Transway Ltd
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information