title
Innovatiivse šokolaadi retsepti väljaarendamine
Development of a recipe for an innovative chocolate
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access