title
Keskmise suurusega biokütusel töötava koostootmisjaama käivitamise ja ekspluatatsiooni kogemus Paide koostootmisjaama näitel
Medium sized biomass CHP (combined heat and power) plant start-up and operational experience based on Paide CHP plant
author
Toomla, Taavi
supervisor
Petrov, Enri
defence date
language
rights
Magistritöös on kasutatud Filter AS poolt teostatud Paide koostootmisjaama projekti konfidentsiaalset infot, mida ei tohi avalikustada ega edastada kolmandatele osapooltele ilma Filter AS kirjaliku nõusolekuta.