title
Keskmise suurusega biokütusel töötava koostootmisjaama käivitamise ja ekspluatatsiooni kogemus Paide koostootmisjaama näitel
Medium sized biomass CHP (combined heat and power) plant start-up and operational experience based on Paide CHP plant
author
Toomla, Taavi
supervisor
Paist, Aadu; Petrov, Enri
defence date
language
rights
Magistritöös on kasutatud Filter AS poolt teostatud Paide koostootmisjaama projekti konfidentsiaalset infot, mida ei tohi avalikustada ega edastada kolmandatele osapooltele ilma Filter AS kirjaliku nõusolekuta.