title
Mereteabe ühisakna (Maritime Single Window) efektiivsuse analüüs Eesti kogemuse näitel
Maritime Single Window efficiency assesment on the basis of the Estonian experience
author
Gorbatjuk, Vladimir
keywords
Rahvuslik mereteabe ühisaken
laevaagent
National Maritime Single Window
electronic data exchange
shipping agent
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information