title
ABB AS ostuarvete osakonna vajaduste ja uue e-arve süsteemi sobivuse hindamine
Evaluation of ABB AS Accounts Payable Department Needs and new Invoice Handling System Suitability
author
Tõnisson, Meriliis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit