title
ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardi rakendamise mõju personalijuhtimisele tootmisvaldkonna ettevõtete näitel
Impact of ISO 9001:2015 Quality System implementation on Human Resource Management in the example of manufacturing companies
author
Maal, Kaire
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal