title
Kuluarvestus Eesti meditsiinis (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel)
Cost Accounting in Estonian Medicine (Based on the North Estonia Medical Centre)
author
Monso, Helen
keywords
kuluarvestus meditsiinis
üldkulude jaotus
costing in medicine
allocation of overhead
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access