title
Termilise töötlemise mõju polüfenoolide üldsisaldusele mees
The effect of heating on the polyphenolic compounds in honey
author
Leppik, Keidi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal