title
Siseauditi kvaliteedi hindamine täidesaatva riigivõimu asutustes ja riigi enamosalusega äriühingutes
External Quality Assessment in Executive State Authority Institutiones and State Majority Participation Companies
author
Vahi, Triin
keywords
sisemine kvaliteedi hindamine
kvaliteedi välishindamine
ministeeriumid ja nende allasutused
riigi enamosalusega äriühingud
internal quality assessment
external quality assessment
executive state authority institutiones
state majority participation companies
supervisor
defence date
language