title
Psühhosotsiaalsete riskide juhtimine turvaettevõttes AS G4S Eesti
Managing psychosocial risks in security service company AS G4S Eesti
author
Karpuhhina, Marina
keywords
psühhosotsiaalsete riskide juhtimine
psychosocial risks management
security service company
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information