title
Tudengivormeli FEST16 stabilisaatorvarda kinnituskõrvade topoloogia optimeerimine
Topology optimization for formula student car FEST16 anti-roll bar brackets
author
Petjärv, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information