title
Biokütuse pelletite niiskuse sisalduse hindamine kasutades hüperspektraalandmeid
Estimation of moisture content of biofuel pellets using hyperspectral data
author
Olabode, Olaide Felix
supervisor
defence date
language