title
Eesti Kaitseväe soomukite remondi- ja hooldusahela parendamine 1 jalaväebrigaadi näitel
Improvement of maintenance and repair chain of armoured personnel carrier vehicles in Estonian Defence Forces on Example on 1st Infantry Brigade
author
Kravtšuk, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit