title
GaAs and SiC semiconductor materials based power structures: static and dynamic behavior analysis
GaAs ja SiC pooljuhtmaterjalidel põhinevad jõustruktuurid: staatiliste ja dünaamiliste karakteristikute käitumise analüüs
author
Koel, Ants
keywords
GaAs PIN diode
SiC JBS diode
temperature influence
self-heating phenomenon
switching properties
snappy effect
deep traps
GaAs PIN diood
SiC JBS diood
temperatuuri mõju
isesoojenemise fenomen
snappy fenomen
sügavad keelutsooni nivood
description
Abstract
Sisukokkuvõte
supervisor
defence date
language