title
Suuremahulise veeldatud maagaasi (LNG) terminali juurutamise võimalused Eestis
Possible implementation of large-scale LNG terminal in Estonia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network