title
Käibekapitali juhtimine ja seda mõjutavad tegurid OÜ 7 kohvipoissi näitel
Working capital management and its impact factors on the example of OÜ 7 Kohvipoissi
author
Matin, Dimitri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network