title
Saadud toetuste mõju ettevõtete finantsnäitajatele (keskmise suurusega Eesti toiduainetööstuse ettevõtete näitel perioodil 2005-2012)
The Impact of Grants Received on Companies’ Financial Figures (by the Example of Medium-Sized Estonian Food Companies from 2005 to 2012)
author
Vaarmets, Jaana
keywords
toetuste mõju
toetuse suurus
grants programmes
impact of grants
food sector
amount of the grant
supervisor
defence date
language