title
Investigation of the causes of deterioration of old reinforced concrete constructions and possibilities of their restoration
Vanade raudbetoonkonstruktsioonide kahjustuste põhjuste uurimine ning nende restaureerimise võimalused
author
Onton, Heiki
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789985598764
ISSN 14064766
language