title
Iru jäätmete energiajaama optimeerimine perioodilisse plastilise ko-pürolüüsi abil taastuvenergia tootmiseks Tallinnas
Optimising the Iru Waste to energy plant through periodic plastic co-pyrolysis for renewable energy generation in Tallinn
author
Njoku, Obinna Olaoluwa
keywords
tahked olmejäätmed
säästev energia
jäätmete energia põletamine
sustainable energy
waste to energy incineration
supervisor
Latõšev, Eduard
defence date
language