pealkiri
Iru jäätmete energiajaama optimeerimine perioodilisse plastilise ko-pürolüüsi abil taastuvenergia tootmiseks Tallinnas
Optimising the Iru Waste to energy plant through periodic plastic co-pyrolysis for renewable energy generation in Tallinn
autor
Njoku, Obinna Olaoluwa
märksõnad
tahked olmejäätmed
säästev energia
jäätmete energia põletamine
sustainable energy
waste to energy incineration
juhendaja
Latõšev, Eduard
kaitsmiskuupäev
keel