title
HSLA ja CP teraste keevise termomõjutsoon
HSLA and CP steel weld heat affected zone
author
Peetsalu, Mait
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Mürk, Tiiu
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information