title
Eakate autojuhtide toimetulek liikluses
Coping with traffic of elderly drivers
author
Toomsoo, Qahdit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit