title
Models for Modern Power Distribution System Planning
Kaasaegsete jaotusvõrkude planeerimise mudelid
author
Mishra, Sambeet
keywords
wind power swings
mathematical optimization
generation and transmission expansion planning
decision support system
power system reliability and adequacy
network restructuring
energy informatics
tuuleenergia juhuslikus
matemaatiline optimeerimine
tootmise ja jaotamise laienemise planeerimine
otsuste toetamise süsteem
elektrisüsteemi töökindlus ja piisavus
võrgu restruktueerimine
energia informaatika
description
Doctoral thesis 76/2018
Doktoritöö 76/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Bordin, Chiara
defence date
identifier
ISBN 9789949833627 (publication)
ISBN 9789949833634 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language