title
Õigustloova aktiga või selle andmata jätmisega tekitatud kahju hüvitamine
The Claim for Damage Compensation under Legislative Act or failure of issue Legislative Act
author
Kütt, Siret
keywords
õigustloov akt
Legislative Act
supervisor
defence date
language