pealkiri
Õigustloova aktiga või selle andmata jätmisega tekitatud kahju hüvitamine
The Claim for Damage Compensation under Legislative Act or failure of issue Legislative Act
autor
Kütt, Siret
märksõnad
õigustloov akt
Legislative Act
kaitsmiskuupäev
keel