title
Tallinna Rävala puiestee piirkonna üleviimise võimalused lokaalselt gaasiküttelt kaugküttele
Tallinn Rävala avenue area transition options from local gas heating to district heating
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network