title
Develops põhimõtete juurutamine agiilses tarkvaraarendusprotsessis Elisa Eesti As näitel.
Adapting DevOps principles in Agile Development Process in Company Elisa Eesti AS
author
Põllumäe, Joosep
supervisor
defence date
language