title
Sotsiaalmajanduslike tegurite seos NEET-noorte määraga Euroopa riikide näitel ajavahemikul 2002-2016
Socioeconomic indicators in relation with rate of NEET youth in European countries between the years 2002-2016
author
Nigol, Katre
supervisor
defence date
language