pealkiri
Sotsiaalmajanduslike tegurite seos NEET-noorte määraga Euroopa riikide näitel ajavahemikul 2002-2016
Socioeconomic indicators in relation with rate of NEET youth in European countries between the years 2002-2016
autor
Nigol, Katre
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel