title
Saaremaa Vallavalituse teeninduskvaliteedi hindamine ja analüüs
Service Quality Assessment and Analysis in the Local Government of Saaremaa Parish
author
Mandel, Singa
keywords
klienditeenindus,usaldusväärsus
kindlustunne,reageerimisvõime
customer service,reliability
empathy
confidence,
responsiveness
supervisor
defence date
language